Eszterházy Károly Egyetem - Jászberény

Szociálpedagógia MA

a Jászberényi Campuson

szociálpedagógia (szakleírás)

FELVÉTELI VIZSGAKÖVETELMÉNY
SZOCIÁLPEDAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok, kreditbeszámítás:
Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető: a szociális munka, a szociálpedagógia alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti általános szociális munkás, a szociálpedagógia alapképzési szak.
Továbbá: azok az alap és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. E szakok esetében a belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma 50 kredit a szociálpedagógiai képzés szempontjából releváns ismeretkörökből, az alábbiak szerint:
pszichológiai témakörökből legalább 14 kredit;
pedagógiai témakörökből legalább 14 kredit;
szociológia témakörökből legalább 12 kredit;
egyéb társadalomtudományi tárgyak ismeretkörökből legalább 10 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 25 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A kreditelismerési eljárásról itt talál bővebb információt: https://felvijaszbereny.uni-eszterhazy.hu/hu/felsofoku-kpz/mesterkepzes/kreditelismeresi-eljaras-1849


Felvételi elbeszélgetés
Írásban leadott motivációs levél (ajánlott terjedelem 1 oldal) és a szakmai szempontból is
releváns információkat tartalmazó önéletrajz (ajánlott terjedelem 2 oldal) alapján.

Az önéletrajzot az alábbi címre kell küldenie a Jászberényi Campusra történő jelentkezés esetén: jb.felvi@uni-eszterhazy.hu

Az önéletrajzot és a motivációs levelet hozza magával a felvételi elbeszélgetésre is.


Az önéletrajz precízen térjen ki az alábbiakra:
- tanulmányok, végzettségek
- nyelvtudás
- munkatapasztalat bemutatása
- szociális és pedagógiai kompetenciák

 

A vizsga megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségei fedezésére az egyetem a felvételi szabályzatában egyszeri, 4.000,- Ft eljárási díjat határoz meg.

Az eljárás díját 10035003-00336121-00000000 számlaszámra kel utalni, a közlemény rovatban az EKBE0005KK kódot fel kell tüntetni! Kedvezményezett neve: Eszterházy Károly Egyetem


A szóbeli interjú kevésbé a lexikális tudásra, inkább a szociális jártasságra, kommunikációs
képességre és az egyéni jövőképet érintő motivációkra összpontosít.

 

Összpontszám:

A felvételi során maximum 100 pontot lehet elérni.

  • A felvételi elbeszélgetésen maximum 50 pont,
  • Az alapképzésben, főiskolai vagy egyetemi képzésben megszerzett oklevél minősítése alapján maximum 40 pont (oklevél minősítése×8) szerezhető.
  • Többletpont maximum 10 pont.

Többletpontok
24.§
(1) 39A (1) bekezdésben meghatározott 100 ponton belül a jelentkezőnek többletteljesítményért:
a) államilag elismert vagy azzal egyenértékű, magyartól eltérő idegen nyelvből tett
b) középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsgáért 4 pontot,
c) felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsgáért 8 pontot,
d) Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont
e) OTDK 1–3. helyezésért 8 pontot,
f) 40 A Rendelet 21.§ (1) a), b) pontja szerinti esetekben elért legalább 3. helyezésért 5 többletpontot, a Rendelet 21.§ (1) c) pontja szerinti esetekben elért legalább 3. helyezésért 3 többletpontot ad az egyetem.
(2) 4142Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében:
37 módosította a Szenátus a 176/2017. (VI. 26.) számú határozatával
38 módosította a Szenátus a 27/2018. (XI.21.) számú határozatával
39 módosította: a Szenátus 88/2016. (XII.14.) számú határozatával
40 módosította a Szenátus a 37/2017. (IV.12.) számú határozatával
Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet
Hallgatói Követelményrendszer
Hatályos: 2018. november 22 –
Oldal 24 / 228
a) a fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 4 többletpontra,
b) az a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül, gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül, és ezt ezen időszakban kiállított igazolással bizonyítja, minden jelentkezési helyén 4 többletpontra,
c) a hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 1 többletpontra
jogosult.
(3) 43A jogosultságot (a kedvezményre jogosító feltételek meglétét a Rendelet 12. § (4) bekezdésében meghatározott határidőig kell igazolni
(4) Az esélyegyenlőség biztosítására maximum 4 többletpontot adható akkor is, ha a jelentkező több jogcímen jogosult többletpontra.
(5) Az (1)-(3) bekezdés alapján adható többletpontok összege legfeljebb 10 pont lehet. A jelentkező abban az esetben is csak 10 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ezt meghaladná.

 

 

 

 

Akár százezer forintos ösztöndíj

Nálunk igazán érdemes jól tanulni, hiszen minden alapszak legjobb tanulmányi teljesítményét nyújtó hallgatója 100 ezer forintos havi tanulmányi ösztöndíjban részesül.

Több mint 100 képzés

Sok lehetőségünk van számodra! Tanulmányozd honlapunkat, hogy képzéseink között megtaláld az igazit.

Laptop program

Az intézmény képzéstámogató szolgáltatásainak egyike a hallgatói laptop program, amelyben hallgatóinkat "saját" notebookkal látjuk el! A feltételekről beiratkozást követően tájékozódhatsz!

Mi leszel?

Pályaorientációs tanácsadással segítünk, hogy a nagy kérdésre, magabiztos választ adhass!

Kövess minket